Karniya, Hanthyta Dwi, and Rudy Subiyakto. 2022. “The Role Of Tanjungpinang City Government In Increasing And Optimizing Parking Retributions In Tanjungpinang City”. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial 3 (3), 149-58. https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.84.