Karniya, H. D. and Rudy Subiyakto (2022) “The Role Of Tanjungpinang City Government In Increasing And Optimizing Parking Retributions In Tanjungpinang City”, Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, 3(3), pp. 149-158. doi: 10.46730/japs.v3i3.84.