Karniya, H. D., and Rudy Subiyakto. “The Role Of Tanjungpinang City Government In Increasing And Optimizing Parking Retributions In Tanjungpinang City”. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, Vol. 3, no. 3, Dec. 2022, pp. 149-58, doi:10.46730/japs.v3i3.84.